Holland Team van OHCR

Fakkels voor vrouwenrechten

Op vrijdag 10 december viert Deventer voor de 10e keer de internationale Dag van de Rechten van de Mens. Rondom de jaarlijkse fakkeltocht zijn niet alleen twee fototentoonstellingen ingericht, maar wordt ook een conferentie gehouden over de schending van vrouwenrechten in de Ogaden, Oost-Afrika. De fakkeltocht door de binnenstad eindigt met een optreden van een vrouwenpercussiegroep in het Etty Hillesumcentrum.

De Dag van de Mensenrechten wordt georganiseerd door een werkgroep van allerlei maatschappelijke groeperingen in Deventer. Dit jaar heeft de werkgroep gekozen voor extra aandacht voor schendingen van vrouwenrechten ver weg en dichtbij. Op vrijdagmiddag is in de Latijnse School aan het Grote Kerkhof een conferentie over geweld tegen vrouwen in de Ogaden. Deze conferentie is georganiseerd door de Ogaden Human Rights Committee. In de bibliotheek wordt ’s avonds de fototentoonstelling geopend met foto’s over het dagelijks leven van vrouwen in de Ogaden.
De schending van vrouwenrechten is onderwerp van de landelijke handtekeningenactie van Amnesty International. Handtekeningen kunnen gezet worden in de campagnebus van Amnesty die vrijdagmiddag op het Broederenplein staat.
De fakkeltocht start 10 december om 20 uur bij de Waag.

noot voor de redactie:
> informatie bij de werkgroep Deventer voor de Mensenrechten
Dorine Blauw, Vluchtelingenwerk Deventer, bureau Inburgering,
tel. : 0570-691721
e-mail: dblauw@vwndev.nl

> het programma van vrijdag 10 december 2004:


In de werkgroep Deventer voor de Mensenrechten werken samen :
Amnesty International (afd. Deventer), basisgroep De Onderste Steen, Stichting Vluchtelingenwerk en Bureau Inburgering Deventer, COS Overijssel, Anti Discriminatie Bureau Overijssel, Openbare Bibliotheek Deventer, Etty HillesumCentrum, Ogaden Human Rights Committee