Holland Team van OHRC

“ Regio Ogaden onder de loep”

Decennia lang worden de inwoners van de regio Ogaden onderdrukt en mishandeld. Het lijkt net als of de wereld de ogen sluit doet voor deze mensen. Alleen als er hongersnood is of dreigt te komen krijgen deze mensen aandacht zoals het uit de laatste tijden is gebleken. Welke lessen kan men uit de geschiedenis van deze regio trekken en hoe zal de kijk op de wereld zijn?

Inleiding:
Sinds 1887 valt Ogaden onder het gezag van Ethiopië. De inwoners van dit gebied zijn voornamelijk Somalisch. Het gaat om een populatie van vijf miljoen. Een grote deel van deze bevolking leeft in armoede. Naast armoede maakt de onderdrukking en mishandeling die men ondervindt van de plaatselijke autoriteiten het leven van deze mensen moeilijker.

De regio staat in de wereld bekend om de hongersnoden. De aandacht die de regio verdient wordt bijna nooit onderkend. Wel wordt er de laatste tijd wat aandacht besteed in de media via een aantal organisaties waaronder OHRC (Ogaden Human Rights Commitee), maar nog altijd mist dit onderwerp de nodige erkenning en ondersteuning. Met erkenning en ondersteuning wordt bedoeld dat de schending van de inwoners van de regio Ogaden openbaar wordt en dat deze inwoners structurele hulp krijgen om een beter toekomstperspectief te kunnen werken.

De Openbare Bibliotheek Deventer wijdt op haar centrale vestiging aan de Brink vanaf 6 december een tentoonstelling aan de Ogaden. De foto´s gaan over de kracht van de vrouwen die in de Ogaden wonen. Zij hebben geen basisbehoefte zoals veilig, eten, water, medicijnen en scholing maar toch leven zij hun leven met de kleine dingen die ze hebben. Elke vrouw of elke moeder wil graag een goed leven leiden en haar kinderen een goede toekomst bieden.In de Ogaden, waar basisvoorzieningen er niet zijn voelen vrouwen zich door hun situatie vaak machteloos.

November 2004
Keen Mahamed

Tentoonstelling Ogaden te zien vanaf 6 december in de Centrale Bibliotheek aan de Brink.
Officiële opening: 10 december van 19.15-20.00 uur in het kader van
“Deventer voor de Mensenrechten” met als thema Samen Vechten voor Vrouwenrechten.

programma 10 december:
13.00-17:00 Conferentie in Latijnse school van uur over rechteloosheid vrouwen en minderheden in Afrika en Ogaden in het bijzonder
19.15 –20.00 opening fototentoonstelling Openbare Bibliotheek Deventer
20.00 –21.00 start fakkeltocht bij De Waag
21.00 –22.30 aankomst en programma Etty Hillesum Centrum